Hvad er ungdom?


Uanede Muligheder.

Håb for de håbløse.

Hvis dette ikke havde vist sig at være tilfældet, vilde både jeg og mange andre læger med mig for længst have opgivet al praksis som for største delen unyttig.

Nej, det håbløse ligger ikke i arv, i sygdom, i de tabte kræfter eller i den tabte ungdom, det håbløse ligger meget mere i den enkeltes mangel på vilje og kraft til at begynde på arbejdet for en højere sundhedstilstand, dvs. for ny ungdom, og til at fortsætte det i tilstrækkelig lang tid, til de gode frugter eller følger rigtig viser sig i form af stigende kræfter, større velbefindende og lysere humør, hvorved man får tro på nytten af fortsat arbejde og fornyede bestræbelser.

Arven.

Tab ikke Modet!

Vidundermaskinen.