Start

Slut

Perikon: Naturlige lykkepiller!

 

Hvis man er deprimeret, vil en pille fremstillet af planten perikon kunne sætte humøret i vejret. Perikon med det videnskabelige navn Hypericum er nu bredt accepteret af læger i USA for sin lindrende virkning på lette til moderate depressioner, efter at den i årtier har været brugt med held i Europa, især i Tyskland. Der er ikke den mindste tvivl om, at den virker, siger Norman RosenthaI, ledende forskningspsykiater ved The National Institute of Mental Health og forfatter til bogen St. John's Wort: The Herbal Way to Feeling Good [Perikon: Større psykisk velvære med urtemidler]. Faktisk betragter mange læger nu perikon som den »medicin," man først bør afprøve, inden man går over til konventionel antidepressiv receptmedicin, som f.eks. Fontex og Zoloft. Sådanne stærke farmaceutiske midler har ofte alvorlige bivirkninger, hvor omvendt perikons bivirkninger kun er minimale.

På verdensplan er perikon det mest almindeligt brugte antidepressive middel. Der er for øjeblikket over syv millioner amerikanere, der tager det.

Perikon har i talrige dobbeltblindundersøgelser i Europa vist sig at være et effektivt antidepressivt middel. En analyse af mange undersøgelser viste, at perikon lindrede symptomer på let til moderat depression helt eller delvist hos 80 procent af omkring 3.250 patienter. Det virker lige så godt som eller bedre end receptmedicin, og det anvendes i visse tilfælde sammen med denne.

Resultaterne, der taler til fordel for perikons virkninger, er så imponerende, at The National Institutes of Health har igangsat en større toårig undersøgelse ved 12 amerikanske medicinske centre af denne plantes effektivitet i behandlingen af lette til moderate depressioner. Undersøgelsen koordineres af Duke University. Det varemærke, der bruges i undersøgelsen, er et meget grundigt testet tysk produkt, der er fremstillet af Lichtwer Pharma (LI160 eller Jarsin), og som i USA sælges under navnet Kira. [I Danmark kan perikonpræparater købes i velassorterede helsekostforretninger, på apoteket og hos Matas.]

De typer af depression, som vil kunne berettige behandling med perikon, er ifølge RosenthaI: let depression; kortvarig stress i forbindelse med depression og angst; moderat depression; depression hos personer, som er yderst følsomme over for, eller bekymrede over, bivirkninger; vinterdepression (årstidsbetinget affektiv depression); depression hos ældre mennesker; dysthymi (kronisk, depressiv forstemningstilstand) .

Nye forskningsresultater viser, at perikon er særlig god til behandling af den »vinterdepression," også kaldet årstidsbetinget affektiv depression, der sætter ind i den mørke tid af året. Engelske forskere sammenlignede perikon med lysterapi, som bevisligt er meget virksom til lindring af denne lidelse. Perikon var stort set lige så effektiv som lysterapi efter otte uger. Blandt 301 englændere, der led af årstidsbetinget affektiv depression, blev halvdelen tilfældigt udvalgt tillysterapi, resten fik perikon. Styrken af symptomerne, bl.a. depression, søvnforstyrrelser og sløvhed, mindskedes med 39 procent hos dem, der fik perikon, og med 43 procent hos dem, der fik lysterapi, hvilket ikke er nogen signifikant forskel, som forskerne understregede. Og så er der naturligvis mindre besvær ved at tage en pille end ved at bakse med en lyskasse, påpegedede.

Det står ikke helt klart, hvordan perikon lindrer depressioner. Oprindeligt gik forskerne ud fra, at den virkede på samme måde som de såkaldte SSRI-præparater (selective serotonin reuptake inhibitors), der bl.a. omfatter Fontex. Man hældede til den teori, at urternidlets hovedingrediens, hypericin, manipulerede neurotransmitteren serotonin, som har stor indflydelse på stemningslejet. Men nu mener forskerne, at perikon også indvirker på andre neurotransmittere, og at andre kemiske forbindelser i præparatet også synes at være aktive. Sandsynligvis er mange indholdsstoffer i perikon fælles om en samlet gavnlig virkning, helt modsat de syntetiske antidepressive midlers virkemåde.

Den anbefalede dosis ligger på en samlet daglig mængde på 900 milligram, taget i doser på 300 milligram tre gange om dagen. Mens en del mennesker oplever nogen lindring ved at tage en eller to tabletter, har andre behov for mere end tre tabletter.

Depressioner kan lette, få dage efter man er begyndt at tage perikon, eller der kan gå op til seks uger, før den fulde effekt har indfundet sig. Normalt vil man dog kunne mærke nogen bedring efter tre uger, hvor man har taget 900 milligram dagligt, siger Rosenthal. Gør man ikke det, skal man måske øge dosis eller overveje at gå over til et konventionelt antidepressivt middel i stedet for eller sammen med perikon. Det er nødvendigt, at man rådfører sig med sin læge.

Mulige bivirkninger: Mest almindelige er mindre bivirkninger, såsom mave-tarm-irritation, kvalme, fordøjelsesbesvær og smerter i underlivet. Undersøgelser viser, at forekomsten af sådanne bivirkninger er meget lav - omkring 2½ procent. Udsættelse for sollys, mens man tager perikon kan være forbundet med risiko. En kvinde på perikon fik ifølge en nylig rapport i lægetidsskriftet The Lancet forbigående nerveskader, som fremkaldte smertefuld overfølsomhed på områder af kroppen, der var udsat for sol. Symptomerne forsvandt, efter at kvinden holdt op med at tage urtemidlet.

Man skal skære sit alkoholforbrug ned til højst et eller to glas øl eller vin eller en cocktail dagligt, når man tager perikon.

Advarsel: Erstat aldrig receptpligtig antidepressiv medicin med perikon uden først at konsultere lægen. Tag aldrig perikon sammen med receptpligtig antidepressiv medicin; de to ting kan tilsammen virke skadeligt.

Stil aldrig selv diagnosen depression: Symptomerne kunne have en helt anden medicinsk årsag; konsulter lægen. Gravide må ikke tage perikon. Hvis man lider af bipolar maniodepressivitet, må man kun tage perikon under nøje opsyn af en læge. Måske kan det hjælpe, måske ikke.

Desuden er perikon beregnet på behandling af mennesker med kliniske tegn på let til moderat depression, og det virker ikke som en tilfældig »humørpille" på mennesker, der blot midlertidigt føler sig lidt nedtrykte. Der foreligger heller ingen overbevisende forskningsresultater, der viser, at det skulle lindre svære depressioner.

Råd til forbrugere: En dellaboratorieanalyser af perikon har i en del produkter afsløret overordentlig lave niveauer af den angiveligt aktive ingrediens. Ved en test i 1999 fandt man i et produkt kun 5 procent af den mængde aktive ingrediens, som man havde deklareret på emballagen. Varro Tyler, forhenværende dekan for Purdue University School of Pharmacy og førende ekspert inden for urtemedicin, råder til, at man altid køber perikon, der er »standardiseret« til at indeholde 0,3 procent hypericin. Men selv da kan man aldrig føle sig på helt sikker grund. I Danmark er naturlægemidler kvalitetskontrollerede.

"Sammy": Det nye antidepressive middel!
For nogle år siden opnåede perikon berømmelse som det nye spændende naturmiddel mod depression - det foretrukne alternativ til receptpligtig antidepressiv medicin. Nu er en ny pille med lige så gode egenskaber kommet på banen. Det drejer sig om SAM-e (»Sammy«) eller S-adenosyl-rnethionin. »Det er det bedste antidepressive midel, jeg nogensinde har ordineret," siger psykiateren Richard Brown fra Columbia University College of Physicians and Surgeons og medforfatter til en ny bog om SAM-e, Stop Depression Now.

Ligesom perikon kommer SAM-e fra Europa, hvor den gennem to årtier er blevet benyttet tillindring af såvel depression som slidgigt. Omfattende forskning (omkring 40 undersøgelser, de fleste gennemført i Europa) tyder på, at SAM-e bekæmper depression lige så godt som, eller undertiden bedre end, de nyeste lægemidler. Generelt fremhæver kontrollerede undersøgelser, at SAM-e har en 70 procents succesrate, nogenlunde det samme som konventionel medicinsk terapi. Men SAM-e virker hurtigere og uden de bekymrende bivirkninger, hvilket gør den til noget helt specielt og attraktivt, siger dens fortalere.

Faktisk viste den første dobbeltblindundersøgelse af SAM-e, gennemført af italienske forskere på patienter med svære depressioner, at 100 procent af dem fik det bedre af at tage dette tilskud. Nogle få af dem kom sig næsten fuldstændigt i løbet af fire dage. En større italiensk opgørelse fra 1994 over tyve års undersøgelser (en såkaldt meta-analyse), der involverede mere end 1.000 patienter, viste, at SAM-e i alle tilfælde lindrede depression bedre end en placebo og i alle tilfælde mindst kunne måle sig med tricykliske antidepressive midler, hvad angår effektivitet. I nogle tilfælde overgik SAM-e receptpligtige lægemidler.

Forskere ved University of California i Irvine afprøvede eksempelvis SAM-e over for desipramin, et tricyklisk antidepressivt middel, i et forsøg med 26 patienter med depressioner. 62 procent af de patienter, der fik SAM-e, fik det bedre, sammenlignet med 50 procent af dem, der fik desipramin.

SAM-e er en forbindelse, vi selv danner. Den er en naturlig bestanddel af celler og opbygges i kroppen ud fra den essentielle aminosyre L-rnethionin og ATP, cellernes kemiske energiforbindelse. SAM-e spiller en hovedrolle i cellens energiproduktion. Stimuleret af folinsyre og B12-vitamin afgiver SAM-e en del af sig selv (rnethylgrupper) til naboceller, hvilket er »en betydningsfuld begivenhed på molekylplan", som en forsker siger. Denne uhyre vigtige overførsel af methylgrupper fremmer 35 livsvigtige kemiske reaktioner i cellerne og har omfattende følgevirkninger. Blandt andet fremmer den processer, som gør cellernernbranerne mere flydende - en særdeles afgørende ting for nervecellers funktioner - og produktionen af hurnørhævende neurotransmittere, hovedsagelig serotonin og dopamin. Man mener, at SAM-e i første række bekæmper depressioner ved at fremme dannelsen af serotonin og dopamin. Når folk med depressioner tager SAM-e, kan der spores forøgede mængder serotonin og dopamin i deres nervesystemer.

SAM-e udfører endnu et mirakel i hjernen. Nerveceller skal have tilført SAM-e som råmateriale for at kunne opbygge glutathion, det vigtigste af de kraftfulde antioxidanter, der er i stand til at neutralisere bestemte hjernegifte og hjernecelleødelæggende frie radikaler. Glutathion har desuden hjernebeskyttende, betændelseshæmmende egenskaber. Alene sikringen af tilstrækkeligt med SAM-e til dannelsen af glutathion i cellerne kan retfærdiggøre indtagelsen af dette tilskud. Niveauerne i hjernen afbåde glutathion og SAM-e daler med alderen. Ejendommeligt nok forøger indtagelsen af glutathiontilskud ikke cellernes eller blodets indhold af dette stof. Det gør til gengæld indtagelsen af SAM-e, som derfor er en af de få sikre metoder til at hæve niveauet af det værdifulde glutathion.

Der foreligger også en del resultater, siger Teodoro Bottiglieri, leder af den neurofarmakologiske forskning ved Baylor University Medical Center i Dallas, der viser, at SAM-e kan gavne mennesker med demens, herunder Alzheimers sygdom. Bottiglieri, som har studeret SAM-e i næsten 20 år, fandt unormalt lave niveauer af SAM-e i cerebrospinalvæsken hos Alzheimer-patienter.

Det bedste ved SAM-e er, at den virker lige så godt som de almindeligt brugte receptpligtige midler, men den har færre bivirkninger, og den virker hurtigere, så mennesker også hurtigere får det bedre. - Richard Brown, Columbia University

Hurtig lindring!
En af de virkelig gode ting ved SAM-e er, at den hurtigt bringer lindring. Med de konventionelle antidepressive midler går der gerne fire til seks uger, før humøret bliver bedre. Hos patienter, der tager SAM-e, fortager depressioner sig undertiden på få dage. I et dobbeltblindforsøg med depressionsplagede kvinder over den fødedygtige alder, bemærkede italienske forskere, at SAM-e (i høje daglige doser på 1.600 milligram) fik depressionerne til at lette i løbet af ti dage. Maurizio Fava, leder af Depression Clinic and Research Program ved Massachusetts General Hospital i Boston, fandt, at hos halvdelen af en gruppe patienter, der fik indsprøjtninger med 400 milligram SAM-e dagligt, var der markant mindskede depressive symptomer i løbet af en uge - og helt uden nogen alvorlige bivirkninger.

Selvom SAM-e virker meget hurtigt, skal man, hvis man har depressioner, fortsætte med at tage det, hvis man vil undgå at få tilbagefald. Brown anbefaler, at man tager det i mindst seks til ni måneder.

Få bivirkninger!
En alvorlig ulempe ved receptpligtige antidepressive midler er deres beklagelige bivirkninger, bl.a. svigtende seksualdrift, vægtøgninger, tørhed i munden, sløret synsevne, forstoppelse, vandladningsproblemer, svimmelhed, hovedpine, døsighed, kvalme, søvnløshed og indre uro. Det gør naturligt nok folk tilbageholdende med at tage dem. Faktisk holdt 30 procent af de personer, der medvirkede i kliniske forsøg, op med at tage dem, således at den faktiske succesrate for receptpligtige antidepressive midler ligger nede på blot 40 procent.

I modsætning hertil har SAM-e ingen af disse bivirkninger, betoner Brown, og det er ugiftigt, selv i høje doser. Faktisk gav SAM-e i undersøgelser ikke flere bivirkninger end en placebo eller sukkerpille. Er der overhovedet noget dårligt at sige om SAM-e? Ja, desværre, siger Brown. SAM-e vil kunne forstærke den maniske fase hos maniodepressive (bipolart forløb); derfor bør personer med bipolar maniodepressivitet kun tage SAM-e under nøje opsyn af en psykiater, tilråder Brown. SAM-e har ingen kendte skadelige reaktioner med anden medicin, herunder antidepressiv receptmedicin og perikon. Men man bør ikke samtidigt tage antidepressiv medicin af MAO-hærnmertypen og SAM-e, hvis man vil være på den sikre side, advarer Brown, og man skal meddele lægen, hvilke midler man tager.

Hvor meget skal man tage?
En typisk effektiv dosis vil for de fleste mennesker med lette til moderate depressioner være 400 milligram pr. dag, ifølge Brown og Bottiglieri. Hvis man ikke oplever en 25 procents bedring i løbet af to uger, foreslår de en forøgelse af dosis til 800 milligram pr. dag.

Hvis man tidligere har udvist overfølsomhed over for medicin, skal man starte med 200 milligram i den første uge. De råder desuden til, at man tager SAM-e på tom mave en halv times tid før et måltid; hvis man får halsbrand, skal man tage midlet i forbindelse med et måltid.

Hvor kan man få det? SAM-e sælges i USA i glas eller boblepakninger i helsekostforretninger, på apoteker og i discountbutikker. Gå efter betegnelsen »enteric coated" (enterosolubilt overtræk/enterotabletter), hvilket betyder, at pillerne lettere optages i tarmsystemet og virker mest stabilt. [SAM-e sælges ikke i Danmark, men kan købes på Nettet. Vær opmærksom på, at det er ulovligt at indføre til Danmark fra lande uden for EU, da det betragtes som lægemiddel.]

KORT OG GODT: SAM-e ser ud til at være et godt alternativ til receptmedicin i behandlingen af let depression. Med en pris på $75 (ca. 640 kr.) om måneden er det billigere end receptmedicin, men dyrere end perikon.

Advarsel: Det kan være farligt, hvis man selv synes, man har en depression, og derfor på egen hånd begynder at tage tilskud uden først at have konsulteret sin læge. Tag aldrig sådanne tilskud sammen med antidepressive midler uden først at have talt med lægen. Hvis man har mere end lette depressioner (dybt stresset, helt nede i kulkælderen, nærmest syg af træthed, let angst, manglende livsappetit, generel uoplagthed, mindre produktiv og kreativend sædvanligt), skal man søge læge for at få stillet en nøjagtig diagnose. Mere alvorlige depressioner kan skyldes fysiske årsager ( en hjernesvulst eller en dårligt fungerende skjoldbruskkirtel) og kan kræve supplerende medicinsk behandling.