Start

Slut

Deprimeret? Så tag folinsyre!

 

Depression er hjernens mest almindelige reaktion på folinsyre underskud. l dusinvis af rapporter sammenkædes depression med folinsyre mangel, ifølge professorerne Jonathan E. Alpert og Maurizio Fava fra Harvard University. Faktisk er depressioner det mest almindelige neuropsykiatriske tegn på folinsyre mangel, oplyser de. Fra 15 til 38 procent af alle voksne med diagnosen depression har betænkeligt lave eller alt for lave niveauer af folinsyre i blodet. For lavt folinsyre indhold er overraskende nok en bedre indikator på depression end underskud af B12 vitamin. Normalt er det sådan, at jo større folinsyre underskud, der kan konstateres, jo alvorligere er depressionen, og jo længere varer den. En undersøgelse af 44 personer gav som resultat, at selv folinsyre niveauer, der blot lå en smule under normalen, var et varsel om længere episoder med depression.

Et andet problem: Hvis man tager antidepressiv medicin, virker den ikke så godt, hvis man er i underskud med folinsyre. Dette er en del af forklaringen på, at mange deprimerede personer ikke reagerer på behandling med antidepressiv medicin. Hvis man bringer folinsyren op på normalt niveau, vil depressionen ofte lindres og de almindelige antidepressive midler virke bedre, konkluderede Alpert og Fava.

Og det er ikke store mængder folinsyre, der skal til. I en dobbelt blindundersøgelse af 75 maniodepressive patienter, der tog lithium, øgede blot 200 mikrogram folinsyre - den mængde, der er i knap to dl kogt spinat - taget dagligt gennem et år, på dramatisk vis medicinens evne til at reducere forekomsten og varigheden af depressionssymptomerne. Folinsyre alene giver ofte bemærkelsesværdigt gode resultater. Da Fava fra Harvard University gav 20 ældre patienter med depression en stor farmakologisk dosis folinsyre gennem seks uger - uden nogen som helst andre lægemidler - fik hele 81 procent af dem det bedre.

Man er ikke helt klar over, på hvilken måde folinsyre lindrer depressioner, men eksperten Simon Young fra McGill University i Canada påpeger, at man ved, at folinsyremangel hæmmer dannelsen af hjernens eget naturlige antidepressive middel, nemlig serotonin. Tilstrækkeligt med folinsyre hæver som forventet serotoninniveauet og lægger en dæmper på depressive tilstande.

Folinsyre retter op på hukommelsessvækkelse!
Jo ældre man bliver, jo større rolle spiller folinsyre. Ældre hjerner er særligt sårbare over for skader som følge af folinsyremangel. I 1997 gennemgik et hold italienske forskere, under ledelse af M. Fioravanti fra afdelingen for psykiatrisk forskning og psykologisk medicin ved Roms universitet, over 40 internationale videnskabelige artikler om folinsyre, kognition og aldring, som var offentliggjort gennem det foregående tiår. De konkluderede, at for lave folinsyreniveauer hos ældre mennesker med svækkelse af de intellektuelle funktioner kan skyldes, at tarmene har vanskeligt ved at optage folinsyre, nøjagtig ligesom det er tilfældet ved lave niveauer af B12-vitamin. Endvidere kunne de bekræfte, at folinsyretilskud genoprettede hukommelsesevnen i gamle hjerner.

I en dobbelt blindundersøgelse testede de italienske forskere folinsyre på 30 ældre patienter med lavt indhold i blodet af folinsyre og let til moderat hukommelsessvækkelse over de foregående to år. Halvdelen fik en høj farmakologisk dosis (15 milligram) folinsyre dagligt gennem to måneder, resten fik en placebo. Det var meget tydeligt, at de, der fik folinsyre, klarede sig bedst i hukommelsestest; også deres opmærksomhedsspændvidde forøgedes.

Det mest slående var, at jo mere udtalt det oprindelige folinsyreunderskud havde været, jo større var forbedringen af hukommelsesevnen. Men det var også bemærkelsesværdigt, at hukommelsen bedredes på blot to måneder, hvilket fortæller, at folinsyre kan bidrage med en overordentlig hurtig virkning, når man betænker, at hukommelsen havde været på retur i to år.

Denne undersøgelse, sammen med nye forskningsresultater fra Tufts University, viser, at masser af gamle mennesker, selvom de ernæringsmæssigt ser ud til at være godt kørende, lider af en uopdaget »subklinisk« folinsyre mangel, der skader deres hukommelse og formørker deres sind. Folinsyre underskud er naturligvis ikke hele forklaringen på den aldersbetingede hukommelsessvækkelse, men det er en skjult årsag af ikke helt ringe betydning, som er så meget desto mere unødvendig, eftersom det er så let at rette op på med tilskud. Man bør aldrig glemme, at folinsyre mangel stjæler vores hukommelse.

Folinsyre mod slagtilfælde!
Den store nyhed er, at folinsyre medvirker til at beskytte aldrende hjerner mod ødelæggende begivenheder i blodkarrene, f.eks. såvel mindre og større slagtilfælde som noget, man kalder »hvid substans-intensiteter« - hjerneabnormiteter, der sammenkædes med svækkelse af åndsevnerne. Disse små umærkelige tæringer i hjernen er »faktisk et langt større problem, end nogen har forestillet sig,« siger Katherine Tucker fra Tufts University. Og her kommer folinsyre så ind som redningsmand.

Forskere kan nu fortælle os, at en blodfaktor, kaldet homocystein, en aminosyre, er den store synder, når det gælder mental svækkelse, vaskulær demens og slagtilfælde. De ved også, at den bedste kur mod for højt homocysteinniveau er folinsyre. Hvis der ikke er nok folinsyre til stede, ophobes der enorme mængder af denne giftige homocystein i blodet. Det mulige resultat er en forsnævring og tilstopning af halspulsåren og desuden også af de små blodkar, som fører ilt og glukose til hjernen. Også 86- og 812-vitamin medvirker til at holde hornocystein mængden nede, men folinsyre er langt den mest effektive. Således er mindst 400 mikrogram folinsyre som dagligt tilskud nødvendig for at holde homocystein nede og nedsætte risikoen for slagtilfælde. (Ang. flere oplysninger om hornocysteins skadelige indvirkning på hjernen, se side 307-308.)

Folinsyre forhindrer Alzheimers sygdom!
Høje niveauer af folinsyre kan desuden bidrage til at forhindre de ødelæggelser af hjernen, som skyldes Alzheimers sygdom. Det viser interessante nye opdagelser, gjort af David Snowdon fra University of Kentucky. I en stor igangværende undersøgelse af hjernesvækkelse hos ældre nonner, havde Snowdon tidligere registreret de højeste niveauer af lycopen (fra tomater) i blodet hos de nonner, som fungerede bedst fysisk og psykisk i en høj alder. Nu har Snowdon klarlagt, at de mest omfattende skader efter Alzheimers sygdom indtraf i hjernerne hos dem, der havde det laveste folinsyre indhold i blodet. En undersøgelse af 30 hjerner afslørede, at det mest alvorlige svind og de mest abnorme forekomster af plak og sort neurofibrillært væv, som er typiske for fremskreden Alzheimer, stemte meget nær overens med blodprøver med de laveste koncentrationer af folinsyre. Dette betyder altså, at lave folinsyre niveauer indvarsler Alzheimers sygdom, og høje folinsyre niveauer medvirker til at forebygge den. Hvordan skal man nu forklare dette? En nærliggende mulighed er, at folinsyren holder styr på homocysteinen, som ellers ville kunne skade nervecellerne direkte eller indirekte ved at fremprovokere bitte små slagtilfælde og andre skader i hjernens blodkar. Det kan også være, at folinsyre har nogle helt andre hjernebeskyttende egenskaber, som ikke har noget med hornocystein at gøre.

FAKTUM: Kun en ud ar ti amerikanere får, ifølge Harvard forskere, den mængde folinsyre, der er nødvendig ror at hindre ror høje koncentrationer ar homocystein.

Hvor meget skal man tage?
De fleste eksperter oplyser, at 400 mikrogram folinsyre dagligt er tilstrækkeligt til at holde homocysteinen i skak. Folk med depressioner og hukommelsesproblemer kan have behov for mere. simon Young mener, at en dosis på højst 1.000 mikrogram eller 1 milligram pr. dag i de fleste tilfælde er nok til at få hjernen tilbage i sit normale funktionsniveau igen.

Advarsel: Folinsyretilskud kan komme i karambolage med krampestillende midler og vil kunne »sløre« perniciøs anæmi (ondartet blodmangel). Sørg ror at tage B12-vitamin sammen med folinsyren.

KORT OG GODT: Folinsyre er ikke blot et ligegyldigt hjernenæringsstof. Folinsyre mangel kan bidrage til en række forstyrrelser i hjernens funktioner, lige fra mindre humørsvingninger, som f.eks. irritabilitet, til nedsat tænkeevne, glemsomhed, alvorlige depressioner og demens. Med en beskeden dosis på 400 mikrogram til maksimalt 1.000 mikrogram dagligt kan man i de fleste tilfælde sikre sig effektivt. Tag aldrig højere doser uden lægetilsyn.

B6 vitamin styrker hukommelsen!
Hvis man ikke får tilstrækkeligt med B6 vitamin kan man få psykiske gener og nedsatte hjernefunktioner. Man vil have større tendens til irritabilitet, depressioner, vrede, træthed, forvirring og koncentrationsbesvær, og det kan gå ud over hukommelsen, viser nylig forskning. Der hersker ingen tvivl om, at B6 vitamin kan have en dybtgående indvirkning på de neurologiske funktioner. En af årsagerne hertil er, at dette vitamin er nødvendigt for syntesen af neurotransmittere, herunder serotonin, dopamin, noradrenalin, GABA og taurin. Forskningsresultater viser, at mangel på B6 vitamin i første række fører til lavere serotonin-niveauer i hjernen og påfølgende fald i stemningslejet, muligvis endda til alvorlig depression. Hos dyr sættes skader på centralnervesystemet i forbindelse med B6 mangel.

Værn mod hukommelsessvækkelse!
B6 vitamin er vigtigt for en god mental funktionsevne i alle aldre, men man har i særlig høj grad brug for det for at bevare en usvækket hukommelse, når man bliver ældre. Hollandske psykologer har ved en kontrolleret dobbelt blindundersøgelse fundet, at sunde og raske mænd i alderen 70-79 år kunne forbedre deres langtids hukommelse en smule ved at indtage blot 20 milligram B6 vitamin dagligt i tre måneder. Især var B6 spiserne bedre i stand til at overføre nylig indlært verbal information til deres langtids hukommelse. Endvidere var der en direkte sammenhæng mellem stigning i blodets indhold af B6 vitamin og en forbedret hukommelsesfunktion. Konklusionen er, at man ved at tage B6 vitamintilskud vil kunne mindske en aldersbetinget hukommelsessvækkelse. Men forskerne bemærkede også, at ekstremt høje niveauer af B6 vitamin i blodet vil kunne skade hukommelsen, så doserne skal derfor være moderate, ikke overdrevet høje.

En lignende påvisning af B6 vitaminets indvirkning på hukommelsen er resultatet af forskning, udført af Katherine Tucker fra Tufts University, som sammenkæder højt indhold i blodet af B6 vitamin med en bedre hukommelse hos 70 midaldrende og ældre mænd. Mænd med højt B6 indhold var væsentlig bedre til at huske rækker af tal, ord og sammenstillede symboler. I en test af den såkaldte »arbejdshukommelse« - den samtidige oplagring og behandling af ny information - klarede de mænd, der havde højest B6 indhold i blodet, sig 30 procent bedre, uanset alder, når det gjaldt om at huske talrækker baglæns. De huskede også flest symboler. I en større opfølgende undersøgelse fandt Tufts-forskerne, at ældre mænd med højt B6 niveau også udviste den bedste »forsinkede huskeevne« - evnen til at huske detaljerne i en historie, der blev læst op for dem.

Interessant nok fandt Tufts-forskerne, at B6 vitamin styrkede hukommelsen bedre hos midaldrende end hos ældre mænd. I en hukommelsestest klarede de midaldrende mænd med mest B6 vitamin i blodet sig dobbelt så godt som de yngre mænd med mindst B6 i blodet. Faktisk var forsøgspersonernes B6 status et godt mål for, hvordan de ville klare sig i hukommelsestesten. Jo mere B6 vitamin i blodet, jo bedre var mændenes hukommelse, helt uafhængigt af andre faktorer, som f.eks. uddannelsesniveau. Desuden var hukommelsespræstationen hos dem med mindst B6 ikke abnormt dårlig. De, der havde de højeste niveauer af B6, klarede sig blot langt bedre.

Endvidere havde næsten halvdelen af mændene, der var med i undersøgelsen, lavt B6 indhold i blodet, hvilket kunne tyde på en vidt udbredt, svag hukommelsessvækkelse, som der let vil kunne rettes op på.

På hvilken måde styrker B6 vitamin hukommelsen? En måde kunne være ved at nedbringe mængden af hornocystein, en faktor i blodet, som sættes i forbindelse med forskellige mentale forstyrrelser, bl.a. intellektuel svækkelse og demens. Men det er ikke hele forklaringen, understreger Tucker fra Tufts University. B6-vitaminet styrker hukommelsen, uanset hvor godt styr det har på homocysteinen, har hun klarlagt. »Jeg føler mig ikke sikker på, at vi endnu har det fulde overblik over den mekanisme, hvormed B6 medvirker til at regulere hukommelsen.« Hun antager, at det kunne have noget at gøre med B6-vitaminets rolle i omsætningen af aminosyrer.

Hvor store mængder taler vi om? B6-vitamin kan være problematisk for hjernen, fordi både for lidt og for meget kan fremkalde neurologiske forstyrrelser. Eksperterne oplyser, at fra l0 til 50 milligram B6 dagligt kan bidrage til at holde homocystein niveauerne nede. Blot 300 til 500 milligram B6-vitamin pr. dag vil kunne forårsage neuropati hos visse mennesker, men de fleste sådanne tilfælde skyldes større mængder end disse. En uskadelig dosis vil være maksimalt 200 milligram pr. dag.