Start

Slut

Sådan giver man sit barn en bedre hjerne!

 

Hvis man er gravid, skal man spise fiskeolie af omega-3-typen. Hvis man ammer, skal man også spise omega-3-fedtsyrer. Og man skal give sit spædbarn omega-3-fedtsyrer - hvis man ønsker, at det skal vokse op og blive et kvikt og opvakt barn. Hverken fosterhjerner, spædbarnshjerner eller børnehjerner kan nå op på deres fulde udviklingsmuligheder uden tilførsel af omega-3-fedtsyrer. Faktisk kan unges hjerner og dermed åndsevner forkrøbles uden omega-3-fedtsyrer. De videnskabelige beviser er overvældende.

Den kommende generations mentale apparat udvikles i [livmoderen], og man skal begynde at give tilskud allerede før undtangelsen. En normal hjerne kan ikke udvikles uden et tilstrækkeligt tilskud af omega-3-fedtsyrer, og man får måske ikke siden hen nogen lejlighed til at rette op på eftervirkningerne af et underskud af omega-3-fedtsyrer, når først nervesystemet er dannet. - William E. Connor, Oregon Health Sciences Center

Gravide, der spiser fisk, føder mere fuldtudviklede børn, som har mindre risiko for at blive født for tidligt eller have for lav fødselsvægt. Dette betyder, at de fødes med mere modne, højtudviklede hjerner.

For at kunne give de bedst mulige hjernefedtstoffer til deres fostre, skal kvinder helst begynde at indtage en kost med højt indhold af fiskeolie, længe før de bliver gravide. Det tager måneder, måske år, før kropsvævene har opbygget maksimale lagre, som kan overføres til et foster under dets udvikling. William Lands, biokemiker ved National Institutes of Health og en førende ekspert i fiskeolie, oplyser, at det kan tage helt op til fire år at opnå maksimal mætningsgrad af kropsvævene med omega-3-fedtsyre.

Er man gravid, er det imidlertid meget vigtigt at få masser af omega-3-fedtsyrer. Nylig forskning, udført af William E. Connor fra Oregon Health Sciences Center, viser, at man ved at spise fisk, især sardiner, under graviditeten i væsentlig grad kan hæve niveauet af det yderst vigtige DHA hos nyfødte. Gennem ni uger fra 26.-35. uge af graviditeten - spiste 15 gravide hver samlet 2,6 gram omega-3-fedtsyrer dagligt i form af fisk og fiskeolietilskud, herunder 1 gram DHA. Samme antal kvinder spiste deres normale kost uden ekstra fiskeolier.

Under graviditeten skød mængden af DHA i fiskespisernes røde blodlegemer i vejret med 52 procent. Ikke overraskende havde deres nyfødte også mere DHA. Fiskespisernes nyfødte børn havde 35 procent mere DHA i deres røde blodlegemer og 45 procent mere DHA i deres blodplasma. Eftersom blodet afspejler mængden af DHA i kropsvævene, betyder dette, at disse spædbørn også havde flere af de livsnødvendige hjernefedtstoffer og kan forventes at have bedre fungerende hjerner ved fødslen og under opvæksten.

Bemærk: Fiskeolien blev indtaget under den sidste halvdel af graviditeten, det kritiske tidspunkt for maksimal udvikling af fosterets hjerne. .Jo mere fiskeolie en vordende mor indtog, jo højere var interessant nok mængden af både hendes eget og hendes nyfødte barns DHA. En mor indtog særlig meget - gennemsnitlig 3,1 gram pr. dag. Hendes nyfødte barn havde dobbelt så meget DHA i blodet som de nyfødte, hvis mødre havde indtaget mindst DHA. (100 gram sardiner indeholder omkring :3 gram omega-3-fedtsyrer og 1½ gram DHA.) Gravide - og ammende - kvinder bør sikre sig, at de får mindst 300 milligram DHA om dagen, anbefaler eksperterne. Hvis man ikke kan få det ved at spise fisk, må man tage det som kosttilskud. Men det stopper ikke ved fødslen.

FAKTUM: Et underskud af de rette fedtstoffer kan ,skabe en mangeltil.stand i spædbarnets hjerne med uoprettelige konsekvenser.

En kost til dumme rotteunger!
Der findes en sikker måde, man alvorligt kan hæmme unge rotters indlæringsevne på: Berøv dem det hjerneopbyggende DHA. Det har japanske forskere demonstreret. I forsøg gav de nogle drægtige rotter en kost med rigeligt indhold af omega-3-fedtsyrer, andre en kost med mangel på I omega-3-fedtsyrer. Efter at ungerne var født, blev de underkastet indlæringstest. De to måneder gamle unger af rotter, der havde fået en kost I med højt indhold af fiskeolie, klarede sig overmåde fint - 100 procent havde lært en aktivitet efter blot tre forsøg. Modsat forekom afkommet af rottemødre, der havde fået en kost uden fiskeolie og dermed uden omega-3-fedtsyrer, at være skrækkeligt dumme. Kun 30-40 procent af I dem lærte den pågældende aktivitet - selvefter 20 forsøg!

Amning giver opvakte børn!
Modermælk, naturens bedste mad for spædbørn, indeholder omega-:3-fedtsyrer, for det meste det hjerneopbyggende DHA, i varierende mængder, alt efter hvordan moderens kost har været. Og diende spædbørn har mere DHA i hjernebarken end spædbørn, der har fået modermælkserstatning. Det er grunden til at forskerne mener, at spædbørns hjerner har bedst af modermælk. Mindst otte nylige undersøgelser viser, at spædbørn, der ammes, senere i livet ligger højere på den udviklings- og intelligensmæssige skala i standardtest. I en særligt overbevisende undersøgelse af 300 børn gav engelske forskere ved MRC Dunn Nutrition Unit i Cambridge for tidligt fødte børn modermælk gennem sonder, således at muligheden for, at deres sutning ved moderens bryst kunne påvirke resultatet var udelukket. Og ganske rigtigt - spædbørn der tidligt i livet fik modermælk, klarede sig gennemsnitligt 8,3 point bedre ved intelligensprøver i otteårsalderen end dem, der i stedet havde fået modermælkserstatning. Dette var efter, at forskerne havde taget højde for mødrenes uddannelse og socialklasse. forskerne konkluderede, at selve modermælken som sådan var ansvarlig for et forhøjet pointtal.

I en lignende undersøgelse af 204 treårige børn med normal fødselsvægt fandt psykologer ved University of Houston, at børn, der havde fået bryst fik gennemsnitligt 4,6 point mere i intelligensprøver (Stanford-Binet and Peabody Picture Vocabulary-prøven) end flaskemadede børn.

I endnu en engelsk langtidsundersøgelse havde børn, der var blevet ammet i otteårsalderen en bedre visuel intelligens og i 15-årsalderen et bedre greb om matematik, en større nonverbal evne og en mere udviklet evne til at fuldende sætninger end børn, der som spæde havde fået modermælkserstatning.

FAKTUM: Antallet af mødre, der ammer deres børn, er faldet siden ,sit højdepunkt i 1980'erne. I dag ammer kun 60 procent på hospitalet og kun 3o procent "gennem seks måneder efter fødslen.

Ydermere viste en undersøgelse i New lealand af 1.000 børn og unge i alderen 8-18 år, at ikke kun amning i sig selv, men også hvor længe den stod på, forøgede et barns evne til tænkning og gode resultater i skolen. Spædbørn, der blev ammet i mere end otte måneder, klarede sig som børn og unge bedre end flaskemadede børn i standard-inteUigensprøver, der omfattede læsefærdigheder, matematiske evner, almene skolekundskaber, læreres karakterer i læsning og matematik og eksamensresultater ved afslutningen af gymnasiet.

FAKTUM: Modermælk indeholder omkring 30 gange mere af det hjernelivsnØdvendige DHA (fiskeolie) end komælk.

Naturligvis kan indholdet af DHA selv i brystmælk være lavt eller mangle, hvis moderen ikke indtager tilstrækkelig meget DHA i form af fisk eller fiskeolietilskud. Indholdet af DHA i brystmælk svinger fra 0,1 procent hos kvinder, der sjældent spiser fisk, til 1,4 procent hos kvinder, der får masser af fisk - en forskel på 1.400 procent. DHA-indholdet i amerikanske kvinders modermælk i dag er, måske ikke overraskende, langt lavere, end det var for 50 år siden. Amerikansk modermælk, som hører til det mindst DHA-holdige i verden, indeholder kun en tredjedel af den mængde DHA, man finder hos japanske kvinder. Men kvinder kan hurtigt øge niveauet af DHA i deres brystmælk. Det kan i løbet af så kort en periode som seks uger forøges, viser undersøgelser, med helt op til 69 procent hos ammende mødre, der får tilskud af DHA, ifølge Craig Jensen, lektor i pædiatri ved Baylor College of Medicine i Houston, Texas. Ved blot at tilføje 200 milligram ekstra DHA dagligt til en kvindes kost kan man få DHA-indholdet i modermælken op på acceptable værdier.

I ammeperioden skal kvinder sikre sig, at de får tilstrækkeligt med omega-3-hjernefedtsyrer til at gavne deres børn, dvs. mindst 300 milligram DHA pr. dag, ifølge en gruppe internationale eksperter, som var forsamlet på National lnstitutes of Health i april 1999. 30 gram høj-DHA-holdig fisk dagligt som f.eks. sardiner, ville opfylde kvoten for »tilstrækkelig indtagelse".

Det bedste råd: For at sikre sig, at man får det nødvendige DHA, bør ammende mødre tage 200 milligram DHA som tilskud, understreger Hibbeln fra National Institutes of Health.