Start

Slut

Man bør leve i lys og sol, så meget som muligt. Pladsen tillader ikke at omtale alle grunde herfor, men det er mange år siden, at den engelske læge Dr. Hammond påviste, at dyr udvikledes 67 gange hurtigere, når de levede i lys, end når de holdtes i mørke. Den russiske professor Willy påviste, at hos unge, sunde Rekrutter fandtes der tre gange så megen sygdom hos dem, som boede i værelser uden sol, som hos dem, der boede på solsiden. Endvidere har en tysk forsker påvist, at mange farlige bakterier trives og udvikles hurtigere i Værelser med mørke Vægge end i Værelser, hvor Væggene er rigtig lyse, selv om der ikke falder sol på dem. Meget, meget mere kunde anføres som bevis for, at lys og sol er livsincitamenter fremfor alle andre. Solen er kilden til alt organisk liv på jorden. Derfor ud i solen, og skaf dig den lyseste og solrigeste bolig, du kan finde eller bygge. Hold dig stadig for øje, at lys og sol fremmer stofskiftet og allé livsprocesser i dit legeme. Solen virker direkte sygdomshemmende. Elsk lyset og lev i lyset!

Lyset et udmærket Helbredelsesmiddel.

Lyset vigtigt for sunde og syge.

FRISK LUFT.

Mægtig Sundhed i fri luft.

Frisk Luft om Natten.

Men man kan spørge: Hvorfor er det usundt at sove for lukkede vinduer? Dels fordi luften i indelukkede rum hurtigt taber sin friskhed, og dels fordi luften er stillestående. For mange år siden påviste den berømte tyske fysiolog Pettenkofer, at mennesker og dyr ikke kunde leve i hans lufttætte kammer, selv om han sendte livgivende ilt ind og fjernede den kvælende Kuldioxyd (Kulsyre). Han forklarede dette ved at antage, at mennesker og dyr udskilte visse ukendte giftige stoffer, som efterhånden virkede dræbende på dem selv. Det mærkelige ved den teori var, at man slet ikke selv på den organiske kemis nuværende høje standpunkt kunde påvise disse skadelige stoffer. En engelsk Læge kom derfor på den tanke, at det muligvis kunde ligge i, at stillestående luft ikke er livnærende, hvorfor han satte luften i rummet i bevægelse gennem et par hurtigt roterende vinger, og hans antagelse slog til, nu kunde mennesker og dyr leve udmærket i pettenkofers kammer, bare luften var i bevægelse. Påvisningen af dette faktum giver jo en yderligere forklaring på den erfaring, at man føler sig helt anderledes forfrisket ved at sove for åbent Vindue end for lukket. Ved det mere eller mindre åbne vindue tilføres der frisk luft udefra, og værelsets luftmasse sættes i mere eller mindre bevægelse. Vil man nå, det højeste mål af sundhed, må man altså, sørge for luftfornyelse i soveværelset om natten.

"Er din tanke tynget, er dit øje sort rejs dig årle, gå dig fra din byrde bort. Ud fra byens gader til en karsk natur! Skridt for skridt du vandrer fra dit mismods bur.

Ud hver årle morgen, før din dags Besvær! Du, som sidder bøjet, gå i alskens vejr. Gå i regn og solskin, sommer, vinter, vår. Morgenens mirakler sker det hele år!"

Luftens forurening.

Dårlig luft årsag til sygdom.