Start

Slut

Man kan dele menneskene i tre slags: Dem, der må forsørges af andre, dem, der kan klare sig selv, og dem, der ikke blot kan klare sig selv, men som kan hjælpe andre længere frem og højere op. Det er den sidste slags, som sætter spor i udviklingen, og det er dem, som vi alle ønsker at ligne. Det kan også de allerfleste komme til, hvis de blot for alvor vil og søger at nå målet ad de rette veje. Titusinder, som nu er i de negative klasser, kan komme over i de positive klasser og bidrage til samfundsudviklingens fremgang og menneskelivets berigelse på jorden.

En Kendsgerning af højeste Interesse.

Føler du dig sund, må du ved rationel, daglig sundhedsrøgt værne om din Sundhed og sætte din arbejdspræstation op fra 25 til 100 procent eller mere, det kan meget ofte gøres kvantitativt og i hvert fald så godt som altid gøres kvalitativt, og derfor bør det gøres.

Føler du dig gammel, skønt du endnu er ung af alder, så kan du da sige dig selv, der er noget, som er galt, og det er mangler i din helbredstilstand. Føler du dig gammel allerede i 30rne, i 40rne, i 50rne o. s. v., så se dig godt om, og du vil opdage, at nogle af dine jævnaldrende, som du møder, opfører sig, som om de var unge. De synger og smiler ad verdens fortrædeligheder, de arbejder med liv og lyst, som om arbejdet er dem en nydelse, og det er det. Det er en sand nydelse, at man kan give sit overskud af kræfter afløb i nyttigt, hæderligt arbejde, den nydelse hører til livets største, at man kan stå ved dagens, ugens, månedens eller årets ende og glæde sig over, at ens arbejde er vel gjort.

Føler du dig uden de kræfter, som gør dagens slid og slæb til en glæde, så er du svækket og syg på legeme eller sjæl. Det er ikke alderen, der tager kræfterne, men sygdom, som næsten altid kan helbredes, og som derfor bør helbredes.

Føler du dig træt, efter en god nats hvile og søvn eller efter blot nogle få timers arbejde, så må du heller ikke skyde skylden på alderen, men du skal spørge: "Hvorfor går min vidundermaskine så dårligt?" Der er nemlig altid en årsag hertil, og den må findes og fjernes. Sig ikke, at det er, fordi du er gammel, når du da ikke er kommet ind i den re snes. Du må huske på, at mange er så trætte i tyverne og trediverne, at de ikke kan hænge sammen, og det kan da ikke være alderens skyld, når man som modsætning kan se andre arbejde glade og fornøjede, skønt de er mere end dobbelt så gamle.

Føler du dig tung i Sindet?

Sundhedstilstand, og så er det på tide, at du gør noget. Vi skal i denne forbindelse lade de mere eller mindre sygelige tilstande og legemlige lidelser ligge foreløbig og kun beskæftige os med et meget dagligdags fænomen, som kaster lys over dette spørgsmål, nemlig

Trætheden.

Dovenskab er Sygdom.

Træthed er Forgiftning.

"Dersom vi havde et hjælpemiddel for synet, så vi kunde se andet end de grovere ting og iagttage atomernes dans i den dobbelte proces af opbyggelse og nedbrydelse i den levende krop, så vilde vi se de livløse ting, som vi kalder fødestoffer, føres af blodet ind i cellevævene og gjort til bestanddele heraf, f.eks. af den levende muskels allermindste dele, for en tid sammenkædede med de indviklede og kunstigt sammensatte dele til livets dans, idet de yder og forbruger kraft eller energi under dansen; derefter vilde vi se dem slippe taget og glide ud i blodet som dødt, uvirksomt, forbrugt materiale. I hver eneste lille vævsdel, f.eks. Muskelvæv, er en del virkelig i live, nogle dele er ved at blive levende, andre, som har været levende, er døende eller døde. Der er en opadgående strøm fra det livløse til det levende, en nedadgående fra det levende til det døde. Denne proces foregår hele tiden, enten muskelen hviler og er i Ro, eller den arbejder og rører sig. Hele tiden forbruges levende materiale, der forvandles til livløst affaldsstof, og hele tiden forvandles fødens stoffer til levende vævsbestanddele."

Men dette livløse affaldsstof er, hvis det ikke fjernes fra legemet, dels meget besværligt, dels ligefrem giftigt. om dette forhold udtaler samme berømte fysiolog sig på følgende måde:

"Ligesom et menneskes udåndingsluft er gift for hans næste, således er de under livsprocesserne forbrugte stoffer fra en legems eller vævsdel muskel, hjerne eller andet væv gift for sin egen vævsdel, for sin nabovævsdel og kan være det også for andre dele. For hvert organ kan man sige, at blodet er livet for det, men det er lige så sandt at sige, at blodet er døden for det, thi blodet er ikke blot en næringsførende strøm, men også en giftførende."

"Giftene ophobes mere og mere, idet de forgifter musklerne, hjernen og til sidst selve blodet og sætter ny giftfabrikation i gang i legemets indviklede maskineri. Den jagede hare dør ikke, først og fremmest fordi den dræbes af mangel på luft, ej heller fordi dens hjerte står stille, fordi dets oplagrede energi er sluppet op, men fordi forgiftet blod forgifter dens hjerne, forgifter dens hele legeme."

Tænk over dette! Det er ikke gætteværk, men en virkelighed, og denne virkelighed gør det nødvendigt for os, hvis vi for alvor ønsker at udrette noget i livet, at tage hensyn hertil. Et arbejde for menneskemaskinens pasning, dvs. for vor personlige hygiejne, er noget af det allervigtigste i menneskelivet, en sag, som vi ikke kan forsømme uden at lide alt for store tab, og det er atter igennem summen af de mange menneskers tab et alvorligt samfundstab. Dette bør vi ikke glemme, og det gælder især alle de mennesker, som man egentlig ikke vil kalde syge, men snarere kvart eller halvt raske. De er ikke uarbejdsdygtige, de går til deres daglige gerning, men hverken med lyst, iver eller virketrang. De er udmattede og medtagne, inden en god dags arbejde er udført. De lider af små skavanker både her og der: Hovedpine, trykken for brystet, hjertebanken, rygværk, smerter i maven eller tarmen, gigt eller reumatisme i led eller muskler, dårlig appetit, træg afføring, søvnløshed og kedsomhed, gnavenhed og triste tanker, alt sammen lige så mange sikre tegn på den mangelfulde sundhedstilstand, der råder i deres organisme. Var det ikke på tide at få, al den mangel afhjulpet, thi den kan næsten altid afhjælpes. Dette er en opmuntrende kendsgerning, som man ikke kommer uden om.

Alderdomssvækkelse.

Efter alt foreliggende materiale nødes vi til at tro, at de såkaldte alderdomstegn i hovedsagen er lige så mange tegn på sygelige tilstande i organismen, men for at forstå det bliver det nødvendigt at se lidt nærmere på de såkaldte alderdomstegn.

Alderdomstegn.

Tidlig Alderdoms Årsager.

Det er en kendt sag, at de gamle klager over, at de fryser. Det samme gør de unge, der lider af blodmangel. Det stemmer godt med, at man så ofte finder ældre lidende af blodmangel, hvilket vil sige, at blodet ikke er, som det bør være. Det indeholder ikke tilstrækkeligt hæmoglobin (blodfarvestof) og andre livsvigtige stoffer. Derfor bliver hjertet ofte svækket, og formår ikke som før at sende det halvt eller helt dårlige blod med tilstrækkelig kraft gennem hjernen. Følgen bliver hovedpine, svimmelhed m. m. et svækket hjerte, svækket enten ved blodmangel eller fedt eller af andre årsager, bevirker forstyrrelser i blodomløbet og bliver derved årsag til alderdom både på, det legemlige og det sjælelige område.

Giftene udefra.

Giftene indefra er Gifte fra tyktarmen under forstoppelsestilstande og de gifte, som stammer fra overståede sygdomme: influenza, halsbetændelse, lungebetændelse, gigtfeber, difteritis, skarlagensfeber, børnelammelse og andre smitsomme sygdomme. Endelig er der ophobning af de ellers normale stofskiftegifte, som i stedet for at udskilles gennem hud, nyrer og tarm tilbageholdes i alt for stor mængde, hvorved de svækker organismen både legemligt og sjæleligt.