Start

Slut

Hvad er ungdom?

Uanede Muligheder.

Håb for de håbløse.

Hvis dette ikke havde vist sig at være tilfældet, vilde både jeg og mange andre læger med mig for længst have opgivet al praksis som for største delen unyttig.

Nej, det håbløse ligger ikke i arv, i sygdom, i de tabte kræfter eller i den tabte ungdom, det håbløse ligger meget mere i den enkeltes mangel på vilje og kraft til at begynde på arbejdet for en højere sundhedstilstand, dvs. for ny ungdom, og til at fortsætte det i tilstrækkelig lang tid, til de gode frugter eller følger rigtig viser sig i form af stigende kræfter, større velbefindende og lysere humør, hvorved man får tro på nytten af fortsat arbejde og fornyede bestræbelser.

Arven.

Tab ikke Modet!

Vidundermaskinen.

En af verdens klogeste mænd har sagt: "Den, der ejer et sundt og stærkt legeme, ejer jordklodens største skat." Tænk på det, og hold den kendsgerning fast, at du i dit legeme ejer en vidundermaskine, som står lige så langt over det prægtigste lokomotiv, den fineste bil og den pragtfuldeste flyvemaskine, som himmelen er højere end jorden, og øger du den kundskab, som sætter dig i stand til at passe den rigtigt, så den opnår sin fulde ydedygtighed, vil den hjælpe til de gode ideer, det rige initiativ og den energi og handlekraft, som bringer held og fremgang.