Spørsmåle

1

Hvad sagde Jesus at nadverbrødet er?
1Kor 11,23-24
For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde: »Dette er … …, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!«

2

Hvad er (vinen i bægeret)?
1Kor 11,25
Ligeså tog han også bægeret efter måltidet og sagde: »Dette bæger er … … ved mit blod; gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig!«
3

Hvad var det at Jesus velsignede?
Matt 26,26
Mens de spiste, tog Jesus … …, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det; dette er mit legeme.«

4

Hvad sagde Jesus at vinen var?
Matt 26,27-28
Og han tog et bæger, takkede, gav dem det og sagde: »Drik alle heraf; dette er … …, pagtens blod, som udgydes for mange til syndernes forladelse.

5

Hvad var det at Jesus ikke skulle drikke af?
Matt 26,29
Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af … … frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige.«

6

Hvad var det at en af dem ville?
Mark 14,18
Og mens de sad til bords og spiste, sagde Jesus: »Sandelig siger jeg jer: En af jer vil … … mig, en der spiser sammen med mig.«

7

Hvad var det at Jesus tog?
Luk 22,19
Og han tog … …, takkede og brød det, gav dem det og sagde: »Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig!«

Overskrifter

Øverst

Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du samlet hele puslespillet.

   
Nederst

Vælg det rigtige svar

Slet mig

Svar

    Du har nu besvaret alle 7 spørgsmål.
 
0
Det var ikke så godt.
Du fik ikke en eneste rigtig.
 
1-2
Du fik ikke så mange rigtig.
Bedre held næste gang.
 
3-4

Det kunne være gået bedre.
Det kunne være gået dårligere.

 
5-6
Du fik næsten alle rigtig.
Måske klare du alle 7 spørgsmål næste gang?
 
7

Du fik ALLE 7 spørgsmål rigtig.
Det er MEGET fint.