Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du samlet hele puslespillet.

Hvad var det at Jesus tog?
Luk 22,19
Og han tog … …, takkede og brød det, gav dem det og sagde: »Dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig!«

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar