Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du samlet hele puslespillet.

Hvad var det at en af dem ville?
Mark 14,18
Og mens de sad til bords og spiste, sagde Jesus: »Sandelig siger jeg jer: En af jer vil … … mig, en der spiser sammen med mig.«

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 5 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar