Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du samlet hele puslespillet.

Hvad var det at Jesus ikke skulle drikke af?
Matt 26,29
Jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke drikke af … … frugt, før den dag jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige.«

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar