Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du samlet hele puslespillet.

Hvad var det at Jesus velsignede?
Matt 26,26
Mens de spiste, tog Jesus … …, velsignede og brød det, gav sine disciple det og sagde: »Tag det og spis det; dette er mit legeme.«

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 2 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar