Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du samlet hele puslespillet.

Hvad sagde Jesus at nadverbrødet er?
1Kor 11,23-24
For jeg har modtaget fra Herren og også overleveret til jer, at Herren Jesus i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det og sagde: »Dette er … …, som gives for jer; gør dette til ihukommelse af mig!«

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar