Spørsmåle

1

Hvad stiller Herren dig som?
Ez 33,7
Og dig, menneske, stiller jeg som … … for Israels hus. Når du hører et ord fra min mund, skal du advare dem fra mig.

2

Hvad skal du gøre?
Ez 3,17
"Menneske, jeg stiller dig som vægter for Israels hus. Når du hører et ord fra min mund, skal du … … dem fra mig.
3

Hvad skal vi mere end høre det?
Am 3,13
Hør det, og … … Jakobs hus, siger Gud Herren, Hærskarers Gud.

4

Hvad skal vi gøre med dem der forsynder sig?
1Tim 5,20
Dem, der forsynder sig, skal du … … i alles påhør til skræk og advarsel for andre.

5

Hvem er det de vil forsøge at føre vild?
Matt 24,24
for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv … … vild.

6

Hvem er det der er Satans værk?
2Thess 2,9
Den … … komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere

7

Hvad har de ikke taget imod?
2Thess 2,10-11
og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til … …, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen,

Overskrifter

Øverst

Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du samlet hele puslespillet.

   
Nederst

Vælg det rigtige svar

Slet mig

Svar

    Du har nu besvaret alle 7 spørgsmål.
 
0
Det var ikke så godt.
Du fik ikke en eneste rigtig.
 
1-2
Du fik ikke så mange rigtig.
Bedre held næste gang.
 
3-4

Det kunne være gået bedre.
Det kunne være gået dårligere.

 
5-6
Du fik næsten alle rigtig.
Måske klare du alle 7 spørgsmål næste gang?
 
7

Du fik ALLE 7 spørgsmål rigtig.
Det er MEGET fint.