Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du samlet hele puslespillet.

Hvad har de ikke taget imod?
2Thess 2,10-11
og med alt uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til … …, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror på løgnen,

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 2 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar