Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du samlet hele puslespillet.

Hvem er det der er Satans værk?
2Thess 2,9
Den … … komme er Satans værk og sker med al kraft og med løgnetegn og løgneundere

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 1 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar