Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du samlet hele puslespillet.

Hvem er det de vil forsøge at føre vild?
Matt 24,24
for der skal fremstå falske kristus'er og falske profeter, og de skal gøre store tegn og undere for om muligt at føre selv … … vild.

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 4 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar