Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du samlet hele puslespillet.

Hvad skal vi gøre med dem der forsynder sig?
1Tim 5,20
Dem, der forsynder sig, skal du … … i alles påhør til skræk og advarsel for andre.

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 2 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar