Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du samlet hele puslespillet.

Hvad skal vi mere end høre det?
Am 3,13
Hør det, og … … Jakobs hus, siger Gud Herren, Hærskarers Gud.

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 2 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar