Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du samlet hele puslespillet.

Hvad skal du gøre?
Ez 3,17
Menneske, jeg stiller dig som vægter for Israels hus. Når du hører et ord fra min mund, skal du … ….

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar