Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du samlet hele puslespillet.

Hvad stiller Herren dig som?
Ez 33,7
Og dig, menneske, stiller jeg som … … for Israels hus. Når du hører et ord fra min mund, skal du advare dem fra mig.

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar