Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Mark 13,26
Og da skal de se ….. komme i skyerne med megen magt og herlighed.

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar