Spørsmåle

1

Mark 16,1
Da ….. var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham.

2

Joh 20,1
Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at ….. var flyttet fra graven.

3

Matt 27,40
og sagde: "Du, som bryder templet ned og rejser det igen på tre dage, frels dig selv, hvis du er ….., og stig ned fra korset!"

4

Matt 17,23
og de skal slå ham ihjel, og han skal opstå på den …..." Og de blev meget bedrøvede.

5

Hebr 9,24
For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med ….. og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os;

6

Hebr 9,8
Dermed giver ….. til kende, at vejen til det Allerhelligste endnu ikke er åbnet, så længe det forreste rum består.

7

Åb 1,7
Se, han kommer med ….., og hvert øje skal se ham, også de, som har gennemboret ham; og alle jordens folkestammer skal jamre over ham. Ja, amen.

Overskrifter

Øverst

Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

   
Nederst

Vælg det rigtige svar

Slet mig

Svar

    Du har nu besvaret alle 7 spørgsmål.
 
0
Det var ikke så godt.
Du fik ikke en eneste rigtig.
 
1-2
Du fik ikke så mange rigtig.
Bedre held næste gang.
 
3-4

Det kunne være gået bedre.
Det kunne være gået dårligere.

 
5-6
Du fik næsten alle rigtig.
Måske klare du alle 7 spørgsmål næste gang?
 
7

Du fik ALLE 7 spørgsmål rigtig.
Det er MEGET fint.