Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Hebr 9,24
For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med ….. og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os;

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 4 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar