Spørsmåle

1

Matt 28,6
Han er ikke her; han er ….., som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå.

2

Mark 16,6
Men han sagde til dem: "Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra ….., den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham!

3

Apg 2,24
Men Gud gjorde en ende på dødens veer og lod ham ….., for han kunne umuligt holdes fast af døden.

4

Joh 19,31
Det var forberedelsesdag, og for at legemerne ikke skulle blive hængende på korset sabbatten over - for det var en stor sabbatsdag - bad jøderne ….. om, at de korsfæstedes ben måtte blive knust og de døde taget ned.

5

Joh 11,17
Da Jesus kom, fik han at vide, at ….. allerede havde ligget fire dage i graven.

6

Luk 23,55
De ….., som var kommet fra Galilæa sammen med Jesus, fulgte efter og så graven, og hvordan hans legeme blev lagt dér.

7

Matt 28,1
Efter sabbatten, da det gryede ad den ….. dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven.

Overskrifter

Øverst

Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

   
Nederst

Vælg det rigtige svar

Slet mig

Svar

    Du har nu besvaret alle 7 spørgsmål.
 
0
Det var ikke så godt.
Du fik ikke en eneste rigtig.
 
1-2
Du fik ikke så mange rigtig.
Bedre held næste gang.
 
3-4

Det kunne være gået bedre.
Det kunne være gået dårligere.

 
5-6
Du fik næsten alle rigtig.
Måske klare du alle 7 spørgsmål næste gang?
 
7

Du fik ALLE 7 spørgsmål rigtig.
Det er MEGET fint.