Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Es 53,3
Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med ….., én man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget. 

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar