Spørsmåle

1

Matt 24,27
For som …… kommer fra øst og lyser helt om i vest, sådan skal også Menneskesønnens komme være.

2

Luk 17,26
Og som det var i …… dage, sådan skal det også være i Menneskesønnens dage:
3

2Pet 3,10
Men Herrens dag vil komme som ……, og da vil himlene forgå med et brag, og elementerne vil brænde op, og jorden og alt det menneskeskabte på den vil vise sig som det, det er.

4

Joh 14,2
I min faders hus er der ……; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer?

5

Es 25,9
På den dag skal man sige: Han er vor Gud, vi satte vort håb til ham, og han frelste os. Han er Herren, ham håbede vi på, lad os juble og glæde os over hans ……,

6

Apg 1,11
De sagde: "Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere? ……, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen."

7

Apg 1,11
De sagde: "Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på ….., som I har set ham fare op til himlen."

Overskrifter

Øverst

Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

   
Nederst

Vælg det rigtige svar

Slet mig

Svar

    Du har nu besvaret alle 7 spørgsmål.
 
0
Det var ikke så godt.
Du fik ikke en eneste rigtig.
 
1-2
Du fik ikke så mange rigtig.
Bedre held næste gang.
 
3-4

Det kunne være gået bedre.
Det kunne være gået dårligere.

 
5-6
Du fik næsten alle rigtig.
Måske klare du alle 7 spørgsmål næste gang?
 
7

Du fik ALLE 7 spørgsmål rigtig.
Det er MEGET fint.