Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Apg 1,11
De sagde: "Hvorfor står I og ser op mod himlen, galilæere? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på ….., som I har set ham fare op til himlen."

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 6 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar