Spørsmåle

1

Mark 16,15-16
Så sagde han til dem: "Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der ….. og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes.

2

1Kor 12,13
For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller ….., trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke.
3

1Pet 3,21
Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer; ikke en fjernelse af …… snavs, men en god samvittigheds pagt med Gud, ved Jesu Kristi opstandelse,

4

Rom 6,3-4
Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså ….. sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved Faderens herlighed, skal leve et nyt liv.

5

Matt 3,16
Men da Jesus var døbt, steg han straks op …., og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig;

6

Mark 6,46
Og da han havde taget afsked med dem, gik han op på ….. for at bede.

7

Mark 11,24-25
Derfor siger jeg jer: Alt, hvad I beder og bønfalder om, det skal I tro, at I har fået, og så får I det. Når I står og beder, skal I tilgive, hvis I har noget mod nogen, for at også jeres fader i himlene kan tilgive jeres ….

Overskrifter

Øverst

Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

   
Nederst

Vælg det rigtige svar

Slet mig

Svar

    Du har nu besvaret alle 7 spørgsmål.
 
0
Det var ikke så godt.
Du fik ikke en eneste rigtig.
 
1-2
Du fik ikke så mange rigtig.
Bedre held næste gang.
 
3-4

Det kunne være gået bedre.
Det kunne være gået dårligere.

 
5-6
Du fik næsten alle rigtig.
Måske klare du alle 7 spørgsmål næste gang?
 
7

Du fik ALLE 7 spørgsmål rigtig.
Det er MEGET fint.