Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Matt 3,16
Men da Jesus var døbt, steg han straks op …., og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig;

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar