Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Mark 16,15-16
Så sagde han til dem: "Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen. Den, der ….. og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes.

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar