Spørsmåle

1

Luk 4,41
Der fór også dæmoner ud af mange, mens de råbte: "Du er Guds søn." Men han truede dem til ikke at sige noget, for de vidste, at han var …….

2

Mark 3,11
Og når de urene ånder så ham, faldt de ned for fødderne af ham og råbte: "Du er ……!"

3

1Pet 2,21
Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans ……

4

1Joh 2,6
Den, der siger, at han bliver i ham, skylder også selv at leve sådan, som han …..

5

Joh 5,19
….. sagde til dem: "Sandelig, sandelig siger jeg jer: Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han ser Faderen gøre; for hvad Faderen gør, det samme gør også Sønnen.

6

Joh 10,14
Jeg er den gode …... Jeg kender mine får, og mine får kender mig,

7

1Tim 6,16
han, den eneste, som har ….. og bor i et utilgængeligt lys, og som intet menneske har set eller kan se. Ham være ære og evig magt! Amen.

Overskrifter

Øverst

Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

   
Nederst

Vælg det rigtige svar

Slet mig

Svar

    Du har nu besvaret alle 7 spørgsmål.
 
0
Det var ikke så godt.
Du fik ikke en eneste rigtig.
 
1-2
Du fik ikke så mange rigtig.
Bedre held næste gang.
 
3-4

Det kunne være gået bedre.
Det kunne være gået dårligere.

 
5-6
Du fik næsten alle rigtig.
Måske klare du alle 7 spørgsmål næste gang?
 
7

Du fik ALLE 7 spørgsmål rigtig.
Det er MEGET fint.