Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

1Pet 2,21
Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans ……

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar