Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Fil 2,12
Derfor, mine kære, I, som altid har været lydige: Arbejd med frygt og bæven på jeres ……, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær.

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar