Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Jer 29,12-13
Råber I til mig, og går I hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig. Når I søger mig af hele …..,

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 2 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar