Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Sl 95,3-5
For Herren er en stor Gud, en mægtig konge over alle guder. I hans hånd er jordens dybder, bjergenes tinder tilhører ham. Havet tilhører ham, for ….. det, hans hænder formede landjorden.

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar