Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

2Tim 3,2
For da vil mennesker blive egenkærlige, ……, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemlige, spottere,

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar