Spørsmåle

1

Apg 17,25
Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle …… og ånde og alle ting;

2

Job 12,9-10
Hvem af alle dem er uvidende om, at Herrens hånd har skabt det hele? Alle menneskers …… har han i sin hånd, alt levendes livsånde.
3

1Mos 6,3
Da sagde Herren: "Min …… skal ikke forblive i mennesket for evigt. De er dødelige, deres levetid skal være 120 år."

4

Åb 11,11
Men efter de tre og en halv dags forløb kom der …… fra Gud ind i dem, og de rejste sig op på deres fødder, og der kom stor frygt over dem, der så dem.

5
1Mos 1,25
Gud …… alle slags vilde dyr, al slags kvæg og alle slags krybdyr. Gud så, at det var godt.
6

Joh 6,63
Det er ……, som gør levende, kødet gør ingen gavn. De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv.

7

Apg 2,17
Det skal ske i de sidste dage, siger Gud: Jeg vil udgyde af min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres unge skal se syner, jeres gamle skal have …...

Overskrifter

Øverst

Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

   
Nederst

Vælg det rigtige svar

Slet mig

Svar

    Du har nu besvaret alle 7 spørgsmål.
 
0
Det var ikke så godt.
Du fik ikke en eneste rigtig.
 
1-2
Du fik ikke så mange rigtig.
Bedre held næste gang.
 
3-4

Det kunne være gået bedre.
Det kunne være gået dårligere.

 
5-6
Du fik næsten alle rigtig.
Måske klare du alle 7 spørgsmål næste gang?
 
7

Du fik ALLE 7 spørgsmål rigtig.
Det er MEGET fint.