Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Åb 11,11
Men efter de tre og en halv dags forløb kom der …… fra Gud ind i dem, og de rejste sig op på deres fødder, og der kom stor frygt over dem, der så dem.

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 1 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar