Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

1Mos 6,3
Da sagde Herren: "Min …… skal ikke forblive i mennesket for evigt. De er dødelige, deres levetid skal være 120 år."

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar