Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Apg 17,25
Heller ikke lader Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle …… og ånde og alle ting;

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar