Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Joh 15,5
Jeg er ….., I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre.

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 4 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar