Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Apg 4,12
Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet ….. noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved."

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar