Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Sl 102,26-27
I ældgamle dage ….. du jorden, himlen er dine hænders værk. De går til grunde, men du består; de slides alle op som klæder, du skifter dem ud som en klædning.

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar