Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Sl 84,11-12
En dag i dine forgårde er bedre end tusind, jeg selv har valgt. At ligge ved ….. til min Guds hus er bedre end at bo i ugudeliges telte. For Herren er sol og skjold, Herren giver nåde og ære. Dem, der vandrer i oprigtighed, nægter han intet godt.

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar