Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Sl 68,20-21
Lovet være Herren dag efter dag, Gud bærer os, han er vor frelse. Sela Gud er for os en Gud til frelse, hos Gud Herren er der vej ud af …...

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar