Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Sl 25,4-5
Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier! Vejled mig i din … … og belær mig, for du er min frelses Gud, til dig sætter jeg altid mit håb.

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 2 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar