Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Sl 24,3-4
Hvem kan drage op til Herrens bjerg, hvem kan stå på hans hellige sted? Den som har skyldfrie hænder og et rent … …, den som ikke farer med løgn og ikke sværger falsk.

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar