Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Sl 24,1-2
Salme af David.  Jorden med alt, hvad den rummer, verden og dens … …, tilhører Herren, for han har grundlagt den på havene, grundfæstet den på strømmene.

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar