Svar alle 7 spørgsmål rigtig, så få du farvet hele billedet.

Sl 1,1
Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt ….,

Vælg det rigtige svar

Du har svaret 0 spørgsmål rigtig
Svar
Svar
Svar
Svar